Καθυστερεί το ΣΒΑΚ Καλαµάτας

Το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του ∆ήµου Καλαµάτας, που υπηρετεί το όραµα της αναβάθµισης της ποιότητας ζωής µέσα στην …

Όλη η επικαιρότητα