Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών Εκπαιδ. Περιφ. Πύργου: Τα Πειραματικά Σχολεία

Ως Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) χαρακτηρίζονται σχολικές μονάδες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού …

Όλη η επικαιρότητα