ΥΠΑ : Παρατάσεις αεροπορικών οδηγιών έως το Σάββατο 3 Ιουλίου για πτήσεις εξωτερικού και εως Δευτέρα 5 Ιουλίου για πτήσεις εσωτερικού σε νησιωτικούς προορισμούς

Παρατείνονται οι αεροπορικές οδηγίες έως το Σάββατο 3 Ιουλίου προς επιβάτες πτήσεων εξωτερικού και έως τη Δευτέρα 5 Ιουλίου ώρα …

Όλη η επικαιρότητα