σχολικό κτίριο

Τμήμα ένταξης στο ΓΕΛ Ζαχάρως

Κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, αποφασίστηκε να γνωμοδοτηθεί θετικά η πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στη Σχολική Μονάδα του Γενικού Λυκείου Ζαχάρως.

Όλη η επικαιρότητα