Παράταση μέχρι 15/2 για υποβολή Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακινήτων

Παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή …

Όλη η επικαιρότητα