Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ): Επανεξελέγη πρόεδρος ο Σάκης Μπαλιούκος

Αντιπρόεδρος ο Τάκης Αντωνακόπουλος, ποιο είναι το νέο Δ.Σ. Σε εξέλιξη σημαντικά προγράμματα μέσω Leader, πολλές οι νέες επενδυτικές προτάσεις …

Όλη η επικαιρότητα