ΑΝΟΛ ΑΕ: Συμπληρωματική χρηματοδότηση (υπερδέσμευση) στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER

Εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δ. Παπαγιαννίδη, συμπληρωματική χρηματοδότηση (υπερδέσμευση) στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER …

Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ): Επανεξελέγη πρόεδρος ο Σάκης Μπαλιούκος

Αντιπρόεδρος ο Τάκης Αντωνακόπουλος, ποιο είναι το νέο Δ.Σ. Σε εξέλιξη σημαντικά προγράμματα μέσω Leader, πολλές οι νέες επενδυτικές προτάσεις …

Όλη η επικαιρότητα