Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ) αγροτεμαχίων: Συνεχίζεται η υποβολή δηλώσεων

Δήλωση  Βαγγέλη Αποστόλου για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ)  των αγροτεμαχίων: «Η προσπάθειά μας για τη διασφάλιση των άμεσων ενισχύσεων …

Όλη η επικαιρότητα