Τρεις μήνες προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων συγκομιδής για τις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις

Τρεις μήνες προθεσμία έχουν στην διάθεσή τους οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής …

Όλη η επικαιρότητα