ΕΣΡ: Στη διαδικασία σύνταξης της προκήρυξης για τις τηλεοπτικές άδειες

Στο στάδιο της σύνταξης της σχετικής προκήρυξης για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, βρίσκεται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Τόσο ο …

Όλη η επικαιρότητα