Αλλάζουν όλα στην έγκριση των εξωσχολικών προγραμμάτων μετά τα «βίντεο του μεσαίωνα» για την προγεννητική αγωγή

Νέα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικά- Γυμνάσια- Λύκεια, που θα συνδυαστούν με …

Αλλάζει ο όρκος του Ιπποκράτη

«Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ …

Όλη η επικαιρότητα