Τατόι: Πώς θα ξεκινήσει η αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος

Θα δημιουργηθεί μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, ειδικό μουσείο, ενώ θα λειτουργήσει πρότυπη αγροδιατροφική μονάδα για προϊόντα «ειδικής ετικέτας» «Πολυπαραγοντικό και πολύπλοκο» …

Όλη η επικαιρότητα