Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ): Επανεξελέγη πρόεδρος ο Σάκης Μπαλιούκος

Αντιπρόεδρος ο Τάκης Αντωνακόπουλος, ποιο είναι το νέο Δ.Σ. Σε εξέλιξη σημαντικά προγράμματα μέσω Leader, πολλές οι νέες επενδυτικές προτάσεις …

Ηλεία: Ημερίδα της Αναπτυξιακής Ολυμπίας στον Πύργο – Σε ισχύ πρόγραμμα έργων δημοσίου ενδιαφέροντος

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ), στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για έργα δημόσιου ενδιαφέροντος, …

Όλη η επικαιρότητα