Ανελκύθηκε το ‘Αγ. Ζώνη ΙΙ’

«Η ανέλκυση του ΑΓ.ΖΩΝΗ ΙΙ που βυθίστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου προκαλώντας αυτή τη ζημιά στον Σαρωνικό Κόλπο στις παραλίες της …

Όλη η επικαιρότητα