Παραπάνω από το μισό σώμα του ανθρώπου δεν είναι ανθρώπινο – Μόνο το 43% των κυττάρων του είναι ανθρώπινα

Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος στο… περίπου. Περισσότερο από το ήμισυ του ανθρώπινου σώματος δεν είναι ακριβώς ανθρώπινο, καθώς τα ανθρώπινα …

Όλη η επικαιρότητα