Η ΔΕΠΑ Εμπορίας προσφέρει εξοπλισμό στα νοσοκομεία Ιωαννίνων και Αγ. Σάββα

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας προσφέρει εξοπλισμό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Αγ, Σάββας. Η …

Όλη η επικαιρότητα