Ποιοι κλάδοι παραμένουν κλειστοί – Τι ισχύει για τα καταστήματα σε αεροδρόμια-λιμάνια

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπ. αριθμ. Δ1α/γπ. οικ. 29110/9-5-2020 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας …

Όλη η επικαιρότητα