Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες έχτιζαν ναούς σε περιοχές που γίνονταν σεισμοί;

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη υποστηρίζει ότι οι αρχαίοι έδιναν στους σεισμούς μεγάλη σημασία   Μια ενδιαφέρουσα θεωρία σχετικά με την τοποθεσία …

Όλη η επικαιρότητα