Μείωση κόστους φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων – Το πρόγραμμα αποτελεί “υπηρεσία και όχι επίδομα”

Πρόσκληση με την οποία καλούνται φορείς να υποβάλουν προτάσεις για τη λειτουργία εποπτευόμενων διαμερισμάτων για ασυνόδευτους ανήλικους ηλικίας 16 ετών …

Όλη η επικαιρότητα