Χριστούγεννα στην Αθήνα του ’60 – Αριστοκράτες και αυλικοί στη «Μεγάλη Βρετανία», ο λαός στα Χαυτεία

Τη δεκαετία του ’60 το χαμόγελο έχει επανέλθει στο πρόσωπο των Ελλήνων. Ο εμφύλιος πόλεμος και οι κακουχίες των προηγούμενων …

Όλη η επικαιρότητα