Από πού πήραν το όνομά τους οι μήνες – Το Γρηγοριανό και το Αττικό ημερολόγιο – Η επιρροή των Ρωμαίων

Λατινική είναι η προέλευση της ονομασίας των μηνών που διατηρούν τα ονόματά τους έως και σήμερα. Μήνας είναι ημερολογιακή μονάδα χρόνου, υποδιαίρεση του …

Όλη η επικαιρότητα