Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του υπ. Παιδείας και ΕΠΑΣ και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Με βάση το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Μαθητείας, το οποίο …

Όλη η επικαιρότητα