Τι απέγινε η αυθεντική (και όχι η ψευδεπίγραφη τουριστική) «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας;

Μετά το 1960 υπήρχε η πεποίθηση στους επιχειρηματικούς και πολιτικούς κύκλους, ότι μπορεί να δημιουργηθεί βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Θυμάμαι …

Όλη η επικαιρότητα