Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας: Ο Αλφειός απειλεί Πύργο, Επιτάλιο, Ζαχάρω, αρχαιολογικό χώρο Ολυμπίας

Την κατάρτιση και δημοσιοποίηση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας για όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα της Χώρας, …

Όλη η επικαιρότητα