Βενετικοί χάρτες της Πελοποννήσου τέλη 17ου–αρχές 18ου αιώνα – Από τη Συλλογή του Πολεμικού Αρχείου της Αυστρίας

Το 1986 η επιστημονική επιμελήτρια του τόμου Όλγα Κατσιαρδή-Hering εντόπισε στη Χαρτογραφική Συλλογή του Πολεμικού Αρχείου της Βιέννης στα Κρατικά …

Όλη η επικαιρότητα