Προχωράει η διαδικασία για την πρόσληψη δασολόγων και δασοπόνων για τους δασικούς χάρτες

Με την ΚΥΑ 158969/2987/18.9.2017 (Β´ 3327) εγκρίθηκε η πρόσληψη 70 Δασολόγων και 30 Δασοπόνων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για την …

Όλη η επικαιρότητα