Τουριστική ανάδειξη και προβολή της Δυτικής Ελλάδας: Διαδικτυακή διάσκεψη την Δευτέρα 29 Μαρτίου

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, ως επικεφαλής εταίρος, διοργανώνει την τελική διαδικτυακή διάσκεψη αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο: P.A.T.H.: …

Όλη η επικαιρότητα