Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Ηλείας: Πρωτόκολλο συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος

Πρωτόκολλο συνεργασίας για την υλοποίηση κοινών δράσεων με σκοπό την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, υπέγραψαν στην Κόρινθο το …

Όλη η επικαιρότητα