Νέα τεχνική χαρτογράφησης του εγκεφάλου επισημαίνει τη συσχέτιση μεταξύ συνδεσιμότητας και δείκτη νοημοσύνης

Τη χρονιά που πέρασε, υπήρξε μια συντονισμένη προσπάθεια για να χαρτογραφηθούν οι συνδέσεις στον εγκέφαλο – το αποκαλούμενο «δικτύωμα» – …

Όλη η επικαιρότητα