Έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα: Φτηνή ενέργεια έως το 2023!

Η έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, ένα αίτημα πολλών χρόνων, δεν μοιάζει πλέον με όνειρο μακρινό. Οι πρωτοβουλίες …

Όλη η επικαιρότητα