Εντός του ερχόμενου διμήνου θα τεθεί σε λειτουργία μεγάλος αριθμός ΤΟMΥ

Συντάχθηκαν αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των αιτήσεων και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα tomy.moh.gov.gr, οι Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων γιατρών …

Όλη η επικαιρότητα