Διεύθυνση Δασών Ηλείας: Σχεδιάζει την δημιουργία τεχνητών δασών κουκουναριάς

Σε ενημέρωση για τη δημιουργία νέων τεχνητών δασών κουκουναριάς προέβει η Διεύθυνση Δασών Ηλείας και ο Διευθυντής Παναγιώτης Κορισιάνος. Είναι …

Όλη η επικαιρότητα