Από το Σεπτεμβρίο θα λειτουργήσουν 15 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Καλαμάτα

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 προβλέπεται να λειτουργήσουν στο Δήμο Καλαμάτας 15 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, σύμφωνα και με την …

Όλη η επικαιρότητα