Πρόγραμμα: «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του ΕΣΠΑ: Νέα χρήση για την πόλη και τους πολίτες

Στο πρόγραμμα «Διαύγεια» αναρτήθηκε, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων για την δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού …

Όλη η επικαιρότητα