“Καλλικράτης”: Συστήνεται μόνιμο διυπουργικό όργανο παρακολούθησης νομοθετημάτων

Στο νέο Καλλικράτη και τις μεταρρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την ενίσχυση των δύο βαθμών …

Όλη η επικαιρότητα