Αναβαθμίζεται το Εφετείο της Πάτρας

Αυξάνονται οι θέσεις των προέδρων Εφετών κατά μία Οι οργανικές θέσεις των προέδρων Εφετών και Εφετών όλης της χώρας, ανακατανέμονται …

Όλη η επικαιρότητα