Ολοκληρώθηκε η Διεθνής Συνάντηση με θέμα “Οι ανθρωπιστικές προκλήσεις και η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία”

Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας της Διεθνούς Συνάντησης με θέμα  “ADDRESSING THE HUMANITARIAN CHALLENGES OF A EURO-MEDITERRANEAN PARTNERSHIP” (Οι ανθρωπιστικές …

Όλη η επικαιρότητα