Διευκρινίσεις στην υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017

Διευκρινίσεις αναφορικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017 δίνονται με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος …

Όλη η επικαιρότητα