Αντιμαχία των κομμάτων για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας

Η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, επισκιάζει τη σημερινή αντιπαράθεση των γενικών και ειδικών εισηγητών των κομμάτων στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, …

Όλη η επικαιρότητα