Προσλήψεις στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Θέσεις για δασολόγους, βιολόγους, γεωπόνους, κ.α.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προκηρύσσει την πρόσληψη σαράντα εννέα (49) ατόμων με ετήσια σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου …

Όλη η επικαιρότητα