Ηλεκτρονικά η εγγραφή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Ηλεκτρονικά θα υποβληθούν από το επόμενο σχολικό έτος 2017-2018 οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η …

Όλη η επικαιρότητα