Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Αιτήσεις επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος

Αιτήσεις για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών κοινωνικών ομάδων, των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών …

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Νέες επανασυνδέσεις ρεύματος ευπαθών καταναλωτών

Θέμα χρόνου είναι η επανασύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς καταναλωτές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, μετά την εξέταση και έγκριση …

Δήμος Πύργου: Επανασύνδεση ρεύματος σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ο Δήμος Πύργου  γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018,  που τροποποιήθηκε  με την  ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2752/10.07.2018, …

Όλη η επικαιρότητα