Κάθε επενδυτής θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της επένδυσής του μέσα από τη διαδικτυακή πύλη εισόδου www.ependyseis.gr

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δημιούργησε, για πρώτη φορά, ειδική εφαρμογή στην διαδικτυακή πύλη εισόδου www.ependyseis.gr, μέσω της οποίας κάθε …

Όλη η επικαιρότητα