Το ΕΣΠΑ θα συμβάλλει καθοριστικά στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ και η καίρια συμβολή τους στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 …

Όλη η επικαιρότητα