Αίτηση φορητότητας στα κινητά: Οι νέες ρυθμίσεις και τι αλλάζει στα δικαιώματα του χρήσ

Στόχος είναι να επιλυθούν προβλήματα που είχαν εντοπισθεί στην προηγούμενη διαδικασία, όπως η αποστολή προσφορών στον συνδρομητή ακόμη και μετά …

Όλη η επικαιρότητα