ΠΕΦ: 200 εκατ. ευρώ η ζημία για κράτος και ασθενείς από τη χαμηλή διείσδυση των γενοσήμων

Οι παρεμβάσεις της τελευταίας δεκαετίας στην φαρμακευτική πολιτική είχαν ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα να είναι η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό γενοσήμων στην …

Όλη η επικαιρότητα