«Πας μη Έλλην Βάρβαρος»

Ο Παρθενώνας σύμβολο της δημοκρατίας γιατί είναι  κορυφαίο έργο της, αλλά και της σοφίας γιατί φιλοξενούσε την ιδέα της γνώσης …

Όλη η επικαιρότητα