Πότε συμφέρει η γονική παροχή

Με τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων να βρίσκονται καθ΄οδόν πολλοί ιδιοκτήτες σκέφτονται τώρα αν θα πρέπει να προχωρήσουν …

Όλη η επικαιρότητα