Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου: Χρονοβόρες οι διαδικασίες για τον μαγνητικό, ανοίχθηκαν οι προσφορές για το ακτινολογικό

Ιδιαίτερα χρονοβόρα είναι η προμήθεια του μαγνητικού τομογράφου που θέλει να αποκτήσει το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου, όπως …

Όλη η επικαιρότητα