Διημέρο εκδηλώσεων Ειδικού Σχολείου Λεχαινών με 1ο Δημοτικό: Γιατί το παιχνίδι τους χωράει όλους

Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών και το 1ο Δημοτικό Σχολείο …

Όλη η επικαιρότητα