Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης «η αποχέτευση Παπακαυκά & Τσιχλεΐκων»

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021- 2025, μεταφέρθηκε το έργο κατασκευής αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρύων υδάτων στις περιοχές Παπακαυκά και …

Όλη η επικαιρότητα